V E R V O E R   V A N   R E C Y C L I N G  /  A F V A L S T O F F E N   E N   A D R - T R A N S P O R T E N

Vervoer van recycling en afvalstoffen is ook een tak waarin Lesscher Transport actief is. wij beschikken over alle benodigde vergunningen voor dit vervoer. Wij zijn opgenomen in de lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen. Deze is afgegevens door het ministerie van VROM.

Dit vervoer doen wij met onze vloot schuifzeil- en/of kastenopleggers. Deze trailers zijn ook ingericht voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen.
LESSCHER TRANSPORT
SAASVELD-HOLLAND

uw betrouwbare partner in transport
sinds 1967
Deze site is ontworpen en wordt beheerd door S&G media.nl. Copyright 2011